Over de collectie

De foto’s en teksten op deze website zijn gemaakt, gekocht, bedacht, verzameld, gevonden, geleend, geschreven, beschreven, bestudeerd, samengesteld en geordend door Arjan de Nooy. Alle fotografen zijn fictief behalve de Haagse School-schilder Théophile de Bock, die daadwerkelijk heeft bestaan maar die nooit heeft gefotografeerd.

De archieven van de De Nooy Collection.