Nederlandse fotografie van de 18e eeuw tot heden

24 May 2023

Jimbo Noels

1987

Een interview met de Dordrechtenaar Jimbo Noels. Deze eigentijdse klimaatartiest fotografeert over de hele wereld en gebruikt zijn foto’s in collages en schilderwerk om de impact ervan te vergroten. Ik kocht verschillende van zijn kunstwerken en had een uitgebreid gesprek met deze sympathieke wereldreiziger.

meer  →

16 February 2020

Emma Couperus

1885 - 1979

De schilderijen van Couperus zijn door vele bekende fotografen vereeuwigd. Niet bijzonder ingenomen met deze foto’s zette ze het mes erin, wat in een wonderlijk oeuvre resulteerde.

meer  →

26 November 2017

Els Kavelaar

1935 - 2004

Psychiater Els Kavelaar bewees dat fotografie kan worden gebruikt als hulpmiddel om diagnoses te stellen. Zij liet haar cliënten voor de camera poseren en stelde indringende persoonlijke vragen. Met een motordrive maakte ze talloze foto’s voor psychiatrische evaluatie.

meer  →

Werk van Henricus Engelen in het Van GoghHuis

—30 September 2017

Fotografen uit de Collectie in het Nederlands Fotomuseum

—14 June 2017


Pep Jansen in de tentoonstelling Springvloed (Door Willem van Zoetendaal)


Jos de Munk in de tentoonstelling Springvloed (Door Willem van Zoetendaal)

Recente aanwinst

—8 January 2017

Pagina uit een nieuw album in de collectie.

21 November 2016

Ine Wiegers

1897 - 1965

Geheel geïsoleerd werkte Ine Wiegers aan een buitengewoon origineel oeuvre binnen de modefotografie. Haar inzichten zijn vandaag de dag nog net zo fris als 60 jaar geleden.

meer  →

3 November 2016

Piet Treep

1870 - 1934

Als architectuurschilder mislukt, maar als ansichtkaartenproducent was Piet Treep een van de belangrijkste vertegenwoordigers van zijn tijd. Zijn beelden zijn een combinatie van architectuurfoto’s en groepsportretten die hij vaak later pas in elkaar monteerde.

meer  →

15 October 2015

Henricus Engelen

1783 - 1847

Van Goghs invloed op de moderne cultuur is groter dan ooit en het is moeilijk om zijn reputatie te overschatten. Niettemin blijkt uit recent onderzoek dat zijn invloed nog veel groter is dan men tot nu toe aannam. De bekende, alomtegenwoordige industrie rondom hem is feitelijk slechts het topje van de ijsberg. Hier worden onderdelen van het Engelenmanuscript gepresenteerd, waaruit duidelijk wordt dat Van Goghs invloed zich al vóór diens geboorte manifesteerde!

meer  →

20 November 2014

Alex Heuvelkering

1966

De Leidenaar Heuvelkering voerde in de jaren 80 verschillende autonome fotoprojecten uit, waarvan er geen enkele openbaar is gemaakt. De presentatie van het werk van deze autodidact mag dus met recht een primeur genoemd worden.

meer  →

Nieuwe monografie: Party Photographer

—9 October 2014

5 October 2014

Julia Luudens

1954

Julia Luudens was een van de eerste naoorlogse fotografen die haar foto’s ensceneerde. Als autodidact speelde ze geen rol in de fotowereld en ging volledig intuïtief te werk. Dit zou kunnen verklaren waarom haar werk zo afwijkt van andere fotografie uit de jaren zeventig.

meer  →

16 July 2014

Pep Jansen

1931 - 1969

Pep Jansen is waarschijnlijk de enige feestfotograaf die Nederland heeft gekend. Zijn complexe werk geeft een goed beeld van de Amsterdamse feestatmosfeer van rond 1960.

meer  →

Retrospectief De Bock installation shots

—9 November 2013

Retrospectief De Bock in Walden Affairs

—13 October 2013

Vrijdag 25 oktober opent in Walden Affairs mijn tentoonstelling Great men. In een van de zalen zal werk uit de De Nooy Collection te zien zijn: een overzichtstentoonstelling van het werk van Théophile de Bock. Vele foto’s en schilderijen uit de collectie worden getoond. Het is de eerste overzichtstentoonstelling van De Bock in ruim 100 jaar.

Aankondiging

26 March 2013

Ad Backx

1933 - 2011

De man die zijn vrouw alleen van achteren fotografeerde.

meer  →

Werk uit de De Nooy Collection te zien in Extrapool

—20 February 2013
19 February 2013

Elbertus Donkerwolk

1810 - 1859

Een van de meest onderschatte figuren uit de Nederlandse geschiedenis is de kapper/fotograaf/ondernemer Elbertus Donkerwolk. Deze innemende Nijmegenaar blonk uit op vele gebieden. Hij was een moedig zakenman met vooruitziende blik en een van de eerste portretfotografen die Nederland kende. Zijn vroegste geslaagde opnamen stammen uit 1842! Dat hij niettemin in de vergetelheid is geraakt, is misschien te wijten aan het feit dat hij boven alles kapper was.

meer  →

24 November 2012

Jos de Munk

1856 - 1923

Deze albuminedrukken vond ik in een schoenendoos met oude foto’s die bij het grofvuil was gezet. Via de eigenaren van de foto’s heb ik de identiteit van de maker weten te achterhalen: tabakshandelaar Jos de Munk uit Rotterdam. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid de enig overgebleven foto’s van deze onopvallende man, die in zijn spaarzame vrije tijd een gedreven amateurbioloog en -fotograaf was.

meer  →

Laatste aanwinst - augustus 2012

—12 September 2012

Laatste aanwinst - april 2012

—6 May 2012

Schilderij van de Haagse Schoolschilder Theophile de Bock dat ik op marktplaats.nl kocht voor 375 euro. Dit schilderij lijkt een bevestiging van mijn theorie dat hij foto’s als visuele voorbeelden voor zijn werk gebruikte (zie ook Theophile de Bock op deze website).

11 April 2012

Anja van Buuren

1946

In de jaren zeventig legde Anja van Buuren het liefdesleven van haarzelf en van haar vriendin Merel vast in intieme, openhartige foto’s en dagboekaantekeningen.

meer  →

Laatste aanwinst - maart 2012

—8 April 2012

Mussen in een tuin, precies 90 jaar geleden. Losse foto’s gevonden op een rommelmarkt, iedere foto 6×9 cm.

Installation views tentoonstelling GEMAK Den Haag (wegens succes verlengd tot 29 april!)

—28 March 2012

6 March 2012

Johanna Vliegenthart

1947

Een van de meest opmerkelijke fotografen van de jaren zeventig was de paranormaal begaafde Johanna Vliegenthart. Zij combineerde haar buitengewone gaven met inventieve fotografische methoden. Op de jaarlijkse paranormaalbeurs in Den Haag vond ik deze foto’s van haar.

meer  →

2 March 2012

Adriaan Paauw

1765 - 1792

De spectaculairste vondst uit mijn verzamelaarscarriere was zonder twijfel de ontdekking van het werk van Adriaan Paauw, waarschijnlijk de eerste uitvinder van fotografie. Bij een routinematig bezoek aan de wekelijkse antiekmarkt in Den Haag liet een van de handelaren mij een blikken trommel zien met onder andere een beduimeld exemplaar van een klassieker uit de achttiende-eeuwse wetenschappelijke literatuur – de Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer van de Zweedse scheikundige Carl Wilhelm Scheele. Verder bevatte de trommel fotografische artefacten die ik herkende als zoutdrukken en twee volgeschreven aantekenboekjes uit 1788 en 1789 van ene Adriaan Paauw. Langdurig onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat deze zoutdrukken als de eerste foto’s uit de geschiedenis moeten worden aangemerkt.

meer  →

27 February 2012

Fien Huijbregts

1910 - 1977

De Brabantse Fien Huijbregts was slechts enkele jaren actief als fotografe. Rond 1930 maakte zij deel uit van de surrealisten in Brussel. Zij was een van de weinige surrealistische fotografen die Nederland heeft gekend en haar werk kenmerkt zich door een eigen blik waarmee ze in alledaagse voorwerpen een andere werkelijkheid herkende.

meer  →

Expositie deel van de collectie in GEMAK

—26 February 2012

Uitnodiging expositie

Enkele jaren geleden vond ik bij een drukkerij in Schiedam de verloren gewaande oplage van Haarscherp, een feministisch fototijdschrift uit 1977 dat nooit is uitgegeven, maar wel blijkt te zijn gedrukt. De redactieleden kregen kort voor het verschijnen van het blad hevige ruzie en gingen uit elkaar zonder nog naar Haarscherp om te kijken. Ik kocht de hele oplage en presenteer op deze tentoonstelling het werk van de verschillende fotografes uit het magazine en de resultaten van mijn onderzoek naar deze opmerkelijke vondst.

20 February 2012

Théophile de Bock

1851 - 1904

Théophile de Bock heeft nog enige faam omdat hij bij het Panorama Mesdag assisteerde, regelmatig in de brieven van Van Gogh wordt genoemd en omdat verschillende straten in ons land zijn naam dragen. Als zelfstandig schilder is hij praktisch vergeten. De ontdekking van deze serie foto’s zou daar wel eens verandering in kunnen brengen want zij werpt een heel nieuw licht op zijn schilderkundige werk. Bovendien is De Bock, zoals nu blijkt, de enige negentiende-eeuwse landschapsfotograaf die Nederland rijk is.

meer  →

15 February 2012

Yvon de Korte

1948 - 1979

Yvon de Korte was een veelzijdig kunstenares. Naast foto’s maakte ze ook films, tekende en schilderde ze. Ten tijde van het feministische fotomagazine Haarscherp (1977) won ze een belangrijke filmprijs. Kort daarna zou ze komen te overlijden in een ongeluk.

meer  →

15 February 2012

Sammy Hegontvlug

1937

Maatschappijkritisch fotografe die onder andere publiceerde in het feministische fototijdschrift Haarscherp.

meer  →

14 January 2012

Ankie Geeneen

1950

Fotografe uit het feministische fototijdschrift Haarscherp.

meer  →

22 October 2011

Jacques Oostvogels

1796 - 1849

Deze bijzondere serie cyanotypieën, die al rond 1845 werden gemaakt, heb ik gekocht van een ver familielid van Jacques Oostvogels. Onderzoek naar de foto’s en het leven van de maker is nog in volle gang.

meer  →

8 April 2011

Anoniem

1968 - 1971

Foto’s uit een incompleet album dat ik op een rommelmarkt kocht.

meer  →

3 March 2011

Egbert van Zwan

1975

De informaticus Egbert van Zwan fotografeerde in dienst van de wetenschap. Toen bleek dat de computermodellen die hij ontwikkelde niet functioneerden zoals hem voor ogen stond, gaf hij niet alleen informatica op, maar ook fotografie.

meer  →

3 March 2011

Eddy Zuidhoek

~1915 - 1987

Na het overlijden van Eddy Zuidhoek heb ik via zijn zus, die niets met zijn werk te maken wenste te hebben, alle resterende foto’s opgekocht. Zuidhoek was de enige gedachtefotograaf die Nederland heeft gekend.

meer  →

3 March 2011

Eline Portman

1879 - 1928

Op het internet vond ik een verzameling van ruim driehonderd opmerkelijke foto’s. De meeste daarvan hadden de familie als onderwerp, maar tussen deze opnamen bevond zich ook een tamelijk eenvormige serie buitenportretten. Deze wekte mijn nieuwsgierigheid en via de verkoper kwam ik op het spoor van de maakster, Eline Portman.

meer  →